Okulumuzda her hafta farklı bir tema üzerinde sohbetler yapılmakta, görseller paylaşılmakta, aylık proje halıları hazırlanmakta; oyunlarımızda, okuduğumuz kitaplarda, Montessori çalışmalarımızda ve drama etkinliklerimizde bu temalar vurgulanmaktadır.

Her ay ayrıca bu temalara ilişkin bir gezi düzenlenerek çocuklarımızın öğretileri deneyimlemesi ve somut öğretilerle pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. Örneğin yaşam döngülerini incelediğimiz haftada kelebeğin yaşam döngüsü incelenmekte, Montessori çalışmalarımızda farklı dönemlere ait minyatürlerle çalışılmakta, değişik kelebek türlerine ilişkin eşleme oyunları oynanmakta ve kitapçıklar hazırlanmakta; gezi için de Kelebek çiftliğine gidilerek çocuklarımıza kelebeğin yaşamı belgeseli izletildikten sonra pupadan, tırtıla ve kelebeğe kadar farklı dönemleri ve değişik kelebek çeşitlerini birebir gözlemleyebilmeleri sağlanmaktadır.

Ayrıca her ay bir besteci ve bir ressam daha detaylı olarak incelenerek; müzede sanat gezilerimiz ve müzik ve resim derslerimizde bu konulara ilişkin eğlenceli çalışmalar yapılmaktadır.

M.E.B. müfredatını da içine alan 2020-2021 yılı için planladığımız temalarımıza ve gezi programlarımıza ait detaylı planımızı ekte bulabilirsiniz.Not: Okul gezilerimiz COVID-19 pandemi ve sosyal mesafe düzenlemeleri sebebiyle değişiklik gösterebilecektir.