Misyonumuz

Özgün, yaratıcı, güvenli, gelişimi destekleyen ve sevgi dolu bir çevrede çocuklarımızın var olan yeteneklerinin ortaya çıkmasına ve gelişmesine yardımcı olmak; çocuklarımızda öğrenmeye ilgi uyandırmak; oyun yoluyla öğrenimlerini desteklemek; bilişsel, sosyal, duyusal, özbakım, dil ve psikomotor becerilerinin gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunmak ve çocuğumuzun çevresi ile olan iletişimine sağlıklı biçimde yardımcı olmaktır.

Vizyonumuz

Bütünsel eğitime odaklanarak Türkiye’nin en iyi okul öncesi eğitim kurumlarından biri olmak ve tüm mesleki birikimimizi çocuklarla birlikte çocuklarımızın hayatına olumlu dokunuşlar yaparak özgüvenli, kendisi ve çevresiyle barışık, mutlu, başarılı, sağlıklı, empati göstermeyi ve paylaşmayı bilen, karar verme yeteneğine sahip, öğrenmeye açık, yardımlaşma ve dayanışma duyguları gelişmiş çocuklar yetiştirmektir.