Okul Öncesi Eğitim Neden Önemlidir?

 • Bebeklik ve okul öncesi dönem çocukların kendilerini ve dünyayı tanımaya, anlamaya başladıkları, gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemdeki kritik gelişim evrelerinde çocuğa gerekli ve yeterli deneyimleri yaşama fırsatı sağlanırsa çocukta üst düzeyde gelişim hızlı bir şekilde gerçekleşir.
  Uyarılmayan ve deneyimle desteklenmeyen yetilerin gelişimi yavaş ve yetersiz olacak, hatta zaman içinde bu yetiler kaybolacakladır.
 • Kişilik gelişiminin %80'i 0-6 yaş arasında gerçekleşir.
 • Bu yıllarda çocukların, çevrelerinden öğrenmek ve bilgiyi emmekte olağanüstü duyarlılıkları ve zihinsel güçleri vardır.

Montessori Kimdir ve Montessori Metodu Nasıl Doğmuştur?

 • Montessori Metodu'nun temelleri İtalya'nın ilk kadın doktoru olan ve daha sonra çocuk sağlığı ve psikiyatri dallarında da eğitimini sürdüren Maria Montessori'nin 1907 yılında öncelikle zeka engelli çocuklarla yaptığı çalışmalarla oluşmuştur. Zeka engelli çocuklarda harikalar yaratabildiğini gören Maria Montessori "engelli çocuklarda bunlar oluyorsa; kimbilir engelsiz çocuklarda ne kadar güzel sonuçlar elde edilir" düşüncesiyle metodunu engelsiz çocuklara da uyarlama kararı vermiştir.
 • Maria Montessori bu yöntemi uygulamaya ilk olarak Çocuklar Evi projesiyle engelsiz çocukların eğitimine uyarlamaya başlamıştır.
 • Programın çocukların gelişimi üzerinde inanılmaz derecede olumlu etkileri olduğu gözlenmiştir. Montessori büyük ün yapmış; resmi İtalyan para birimleri üzerinde basılmıştır.
 • Yöntemin çocukların gelişimi üzerinde sağladığı üstün başarı daha sonra dünyanın diğer ülkelerinde de büyük takdir toplamış ve Montessori yöntemi tüm dünyada hızla yaygınlaşmıştır.
 • Bugün pek çok ülkede ve buna Türkiye'de dahil, Montessori okul öncesi ve okul dönemlerinde uygulanan yaygın bir eğitim sistemidir.

Montessori Metodu ve Çalışma Ortamı Nasıldır?

 • Eğitimde en önemli dönemin hayatın ilk altı yılı olduğunu vurgulayan Montessori, çocukların ilgi ve eğitimlerinin "kritik dönemler" denilen çeşitli aşamalardan geçerek geliştiğini belirtir. Doğru zamanda ve gerekli uyarılarla beslendiğinde her kritik dönem çocuğun gelişimini derinden etkileyen bir fırsata dönüştürülebilmektedir.
 • Okulumuzda Montessori çalışmaları 3-6 yaş aralığında karma sınıflarda uygulanmaktadır.
 • Montessori saatlerinde çocuklarımızın kritik dönemlere ilişkin ihtiyaçlarına karşılık verecek çalışma ve aktiviteler uygulanmaktadır.
 • Uygulamalar öncesi çocukların ihtiyaç ve seviyeleri gözlenmekte; ilgi ve istekleri çerçevesinde aktiviteler sunulmakta; kendi özelliklerine göre programlar tasarlanmaktadır.
 • Çocuklar sakin bir ortamda, Montessori tarafından geliştirilmiş özel materyal ve doğal malzemelerle çalışarak kendilerini hayata ve okul dönemine hazırlamaktadırlar.

Montessori Metodu…

 • Her çocuğun doğuştan zeki olduğuna; okul öncesi yaşlarda doğru uyaranlarla mantık yürütme ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilebildiğine inanır.
 • Çocuk kendisinin mimarıdır.
 • Aynı yaş seviyesine toplu eğitimden ziyade farklı yaş gruplaşmalarıyla çocuklara özgü biçimlendirilen bireysel eğitim düzenine dayanmaktadır.
 • Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öğrenilecek konu ile öğrenenin hazır bulunuşluğu arasında denge olması gerektiğini savunur.
 • Bireysel eğitimin çocuğun kendi hızında öğrenmesine olanak tanıdığına inanır.
 • Çocuklar çalışmaları gerçekleştirirken bir işlemin tamamlanması için gereken sırayı takip ederler, detaylara önem vermeyi öğrenirler; sıra bekleme, paylaşma ve sorumluluk kavramlarını geliştirirler
 • Çocuklar bir aşama üzerinde uzmanlaşmadan diğer aşamaya geçmezler. Böylece o yeti için gerekli uyarıları aldıklarından emin olunur ve çocuğa başarısızlık duygusun yaşatılmaz.
 • Montessori materyalleri "hazır çevre"de basitten karmaşığa doğru ve öncelik sırasına göre düzenlenmiştir. Her aktivite bir sonrakinin temelini oluşturur. Çocuklar ezber yerine mantık, deneyimleme ve tekrar ile öğrenir.
 • Çocuklar rahat bir ortamda hareket etme, seçme, tekrarlama, hissettiklerini ifade etme ve sosyalleşme konusunda özgürdür.
 • Montessori programlarında lider çocuktur;
 • Çocuklarımız kendi ritimlerini bulur, bağımsızdır, kendi kararlarını verebilir.
 • Uygulayıcının görevi rehberlik etmek, tarafsız olmak ve yardım etmektir.
 • Hazır çevre çocuğa en iyi zamanda en iyi materyalleri sunar.

Montessori ve Geleneksel Eğitimin Farkları Nelerdir?

 • Montessori eğitimi geleneksel eğitimlerden farklı olarak her çocuğu kendi hızına göre eğitir ve kendine yeten, güvenli, özgür ve üretken çocuklar yetiştirmeyi hedefler.
 • Geleneksel eğitimde çocuklarımız öğrenmenin ezberleme olduğunu düşünür; soyut kavramlar soyut verilir.
 • Montessori eğitiminde ise çocuklar somut kavramlar üzerinden öncelikle öğrenmeyi öğrenir! Soyut kavramlar somut materyaller üzerinden mantık kurma yoluyla öğrenilir.
 • Böylece geleneksel eğitimde öğrenilen bilgiler çabuk unutulabilecekken; Montessori'de bilgiler içselleşir ve kalıcıdır.
 • Geleneksel eğitimde her çocuk okuldaki o gün anlatılan konuları öğrenmek zorundadır. (İlgi duysa da duymasa da!)
 • Montessori eğitiminde ise eğitim kişisel beceriler ve ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenir. Çocuğun yaşı ve ihtiyaçları doğrultusunda odaklanılan konular saptanır ancak çocuk bu konuda hangi materyalle çalışacağını kendi seçer ve kaç tekrar sonucu daha iyi yapabileceği, hangi aşamalardan geçerek kavramları içselleştireceği konusunda özgür bırakılır.
 • Dolayısı ile Montessori sınıflarında öğrenme süresini öğretmen değil ihtiyaçları doğrultusunda çocuk belirler ve bir konu tam sindirilmeden başka bir konuya atlanılmayarak temeller iyi atılır.
 • Geleneksel eğitimde çocuklar dış disipline uymak zorundadırlar.
 • Montessori bir yandan çok daha özgürlükçü iken bir yandan da iç disiplinin gelişmesini sağlayan sistematikler içermektedir. Yapılan hiçbir şey zorlama ile yaptırılmadığından & çocuğumuzun kendi seçimiyle başlanıldığından kalıcıdır ve içselleşir.
 • Geleneksel eğitimde öğretim araçlarının çoğu çocuğun duyularına hitap etmez ve yaparak yaşayarak öğrenmeden ziyade anlatılıp dinleyerek öğrenmeye odaklanılır.
 • Montessori materyalleri ise çocuğun birden fazla duyusuna aynı anda hitap etmek üzere geliştirilmişlerdir ve çocuk anlatılan soyut kavramları dinleyerek değil somut materyallerle çalışarak ve deneyimleme yoluyla öğrenir.

Sınıf Ortamının Özellikleri Nedir?

 • Montessori eğitiminin temeli çocuğa bağımsız olmayı sağlayacak; gelişimini destekleyen en uygun çevreyi hazırlamaktadır.
 • Montessori sınıflarında "hazır çevre" denilen bir sistem vardır. Raflar açıktır, materyaller öğrenim köşelerine göre kolaydan zora; somuttan soyuta doğru dizilir. Her materyalin durduğu yer ve duruş şekli bellidir. Çocuklarımız kendi seçtikleri materyal ile çalışmak için o materyali dolabından alır; çalışmasını yapar; daha sonra çalışmasını yine aldığı şekilde yerine koyar.
 • Montessori sınıflarında bütün materyaller çocukların erişebileceği yerlerde bulunur. Materyaller çocukların ulaşabilecekleri açık dolaplarda bulunduğu için çocuğun istediği materyali seçmesine olanak sağlanır.
 • Seçim özgürlüğü çocukların öğretmen tarafından değil kendi gelişim ihtiyaçları tarafından motive edilmesini destekler.
 • Sınıflarda çocukların kaldırabilecekleri masa ve sandalyeler; ayrıca yerde çalışmak istediklerinde çalışabilmeleri için halılar mevcuttur.
 • Montessori sınıflarında yalınlık önemlidir. Duvarlarda ya da sınıfta çocuğun dikkatini dağıtabilecek çok renkli, fantastik ya da dağınık bir düzen gözlenmez. Olabildiğince sade ve gerçeği yansıtan bir format vardır. Amaç, çocuklarımızın dikkatini dağıtacak dış etkenleri asgariye indirmek ve çocuğun yaptığı çalışmaya ve materyale odaklanmasını sağlamaktır.
 • Montessori sınıfında gerçeklik ve doğallık büyük önem taşır. Bu amaçla materyaller çoğunlukla gerçek yaşamda kullanılan araçlardır.
 • Montessori materyallerini aslında çocukların keşfetmekten hoşlandıkları ya da yaparak keyifle zaman geçirdikleri oyuncaklar gibi düşünmek mümkündür. Her bir materyalin çocuğun gelişimine katkısı olan birincil ve ikincil amaçları vardır. Bu yüzden Montessori, çalışmalarını amaçsız oyun ve oyuncaklardan ayrıştırmak için oyuncak yerine materyal; oyun yerine de çalışma kelimelerini kullanmaktadır.
 • Çocuklarımız seçim özgürlüğüne sahipken sistem hayata uyarlanabilen bir iç disiplin geliştirir. Her materyalden bir tane vardır. Böylece çocuk o materyali kullanmak istediğinde başkalarının işinin bitmesini beklemekte ya da birlikte çalışmayı teklif etmektedir. Bu işleyiş, çocuklara sabırlı olmayı paylaşmayı, sıra beklemeyi ve başkalarının haklarına saygı göstermeyi öğretmektedir.

Montessori Materyalleri Neden Önemlidir?

 • Montessori bilgiyi ezberden kurtarıp, her yaşta çocuğun anlayabileceği bir düzeyde somutlaştırmış ve bunu bütünlük içinde aktaracak bir yöntem ve materyaller dizisi geliştirmiştir.
 • Mayeryaller kolaydan karmaşığa, somuttan soyuta doğru sıralanır.
 • Her materyalin çocuğun gelişimine katkıda bulanacak birincil ve ikincil hedefleri vardır.
 • Montessori sisteminde eğitimciler çocuklara müdahale etmezler.
 • Materyallerin kendi hata kontrolleri vardır.
 • Çocuklar öğretmenlerinin uyarıları yerine, kendi hatalarını kendileri düzeltirler. Bir yandan problem çözme yeteneklerini geliştirir; bir yandan kendilerine yetmeyi öğrenerek özgüvenlerini pekiştirirler.
 • Çocuklarımız materyallerle ihtiyaçları olduğu süre ve tekrarla çalıştıklarından her seferinde daha iyi ve mükemmele doğru ilerlediklerini görür ve sonuç değil süreç odaklı çalışırlar.
 • Materyaller çocuklarımızın yaş ve ihtiyaçlarına göre tasarlanmış olduğundan seçme özgürlüklerini istedikleri şekilde kullanabilir ve mantık geliştirmeyi öğrenirler.
 • Çocuklarımız materyallerle eğlenceli vakit geçirirken; el-göz koordinasyonlarını artırır; materyallerin çalışma sistemlerini keşfeder; yaratıcıklarını artırırlar.
 • Materyallerimiz, ciddi işleri eğlenceli hale getirmektedir! Böylece çocuklarımız daha çok odaklanmakta; öğrenme süresini uzun ve verimli hale getirmektedirler. (Amaç zorunlu bir çalışma ritminde değil; keyifli bir aktivite esnasında gerekli olan yeteneklerin çocuğa kazandırılmasıdır.)

Montessori Sınıfında Hangi Alanlarda Eğitim Verilir?

GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ

 • Günlük yaşam becerilerinde çocuklarımız günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri tüm uğraşılara karşı hazırlanmakta; kendi kendilerine yetmeyi ve bağımsız hareket edebilmeyi öğrenmektedirler!
 • Günlük yaşam becerilerine ilişkin aktivitelerde çocuklarımızın
  • dikkatini toplama ve zihinsel yoğunlaşma becerisi,
  • el ve göz koordinasyonu,
  • düzen anlayışı,
  • öz-denetim becerisi,
  • bağımsızlık algıları,
  • ince motor kasları
  gelişmekte; çocuklarımız daha zorlu aktivitelere kendilerini hazırlamaktadırlar.

DUYU MATERYALLERİ

 • Duyu eğitimi ile çocuklarımız, beş duyularını aktif olarak kullanarak boyutları, ağırlıkları, geometrik cisimleri, sesleri, kokuları, tatları ve farklı yüzeyleri keşfetme olanağı sağlarlar.
 • Duyu materyalleri çocuğun farklı duyularına hitap edecek şekilde tasarlanmıştır.  Uzun-kısa, büyük-küçük, geniş-dar ya da kalın-ince gibi. Geleneksel eğitimde bu kavramalar çocuğa daha çok resimler ve tanımlarla anlatılmaya çalışılırken Montessori materyalleri bu kavramların somut hale gelmesini sağlamaktadır!
 • Duyu materyalleri ayrıca çocuklarımızı zaman içinde matematiğe hazırlar ve hacim ya da alan bilgisinin temellerini oluştururlar.
 • Duyu materyalleri...
  • çocuklarımıza farklı büyüklükleri, ağırlıkları ve sıralamaları dokunarak ve hissederek deneyimleme imkanı verir.
  • çocuklarımızı yenilikçi ve yaratıcı olmaya teşvik eder;
  • küçük motor kaslarında mükemmelleşmelerini sağlar.
  • çocuklarımızı farklı renklerle, şekillerle, kokularla, tatlarla tanıştırırken; detayları algılama, farklılaştırma, sıralama, organize etme, düzenleme gibi alanlarda uzmanlaşmalarını sağlar.

MATEMATİK MATERYALLERİ

 • Maria Montessori dil eğitimini ve matematiksel zihnin oluşmasını okul eğitiminin odak noktası olarak görür.
 • Matematik etkinliğinde çocuğun somut materyaller eşliğinde sayıları tanıma, sayma, eşleme ve dört işlemi kavraması desteklenir.
 • Montessori sınıfındaki matematik materyalleri sade ve rahatça anlaşılabilen materyallerdir.
 • Çocuklarımız, matematiği zor olduğu ön yargısıyla değil bir çeşit oyun, zevkli bir uğraş olarak öğrenir ve içselleştirirler.
 • Yapılan araştırmalar, Montessori ile matematiğe başlayan çocukların hayatları boyunca matematikte problem yaşamadıklarını göstermektedir.
 • Montessori matematik çocuklarımızı ezberden uzaklaştırarak; dokunma, hissetme ve içselleştirme ile mantık kurmayı öğretir. Çocuklarımız soyut kavramları somut materyallerle çalışarak öğrenirler ve temellerini güçlü kurarlar.

DİL ETKİNLİKLERİ

 • Çocuğun dil hakimiyetini güçlendirmek ve sözcük dağarcığını genişletmek için hayatın ilk yılları çok değerlidir.
 • Çocuklar önce bir dili oluşturan sesleri tanırlar ve bu seslerin ifade edildiği şekilleri yani harfleri öğrenirler.
 • Montessori dil eğitim materyalleri çocuklarımızı; kabartma harfler, görsel okuma kartları, hareketli alfabe ile okumaya, metal çerçeveler ile kalem kontrolü sağlayarak yazmaya hazırlar.
 • Montessori dil materyalleri çocuklarımızın kalem kullanma hakimiyetlerini artırır; güzel yazma yeteneği kazanmalarını sağlar.
 • Çocuklarımız isim kartları ve fotoğraflarla önce farklı nesneleri, meslekleri, araçları isimlendirmeyi öğrenmekte; daha sonra somut örneklemeler ve drama dersleriyle bilgilerini pekiştirmektedirler

KOZMİK YAŞAM

 • Dünyayı ve dünyada yaşayan canlı çeşitliliğini tanıtmayı amaçlayan kozmik yaşam materyalleri sınıfın en önemli köşelerinden birini oluşturur.
 • Kozmik yaşam becerileri çocuklarımıza somuttan soyuta, yakından uzağa ilkesi doğrultusunda doğayı, doğadaki farklı varlıkları ve gelişim özelliklerini; coğrafyamızı, ülkemizi, farklı kültürleri tanıtır.
 • Kozmik hayat çocuklarımıza doğa ile barışık olmayı; doğayı korumayı ve tüm canlılara saygı göstermeyi öğretir.
 • Çocuklarımız bitkileri sularken ya da balık ve kaplumbağları beslerken; bir yandan sorumluluk almayı öğrenir bir yandan da hayat döngüsü hakkında bilgi sahibi olurlar.
 • Farklı kıtaları ve coğrafi oluşumları ezberlemeden, aktiviteler eşliğinde, deneyimlemeler yoluyla öğrendiklerinden bilgileri kalıcı hale getirirler.
 • Mıknatısın çekim gücünü, suyun kaldırma gücünü, batma ve yüzme kavramlarını vb. pek çok oluşumu oyun oynarcasına deneyimleyerek öğrenme şansı bulurlar.

RESİM, MÜZİK ve DRAMA ATÖLYELERİ

 • Resim, müzik ve drama derslerimiz çocuklarımızın hayal güçlerini genişletmeyi; yaratıcılıklarını artırmayı ve kendilerini ifade etme yeteneklerini geliştirmeyi hedefler.
 • Resim, müzik ve drama derslerindeki aktivitelerimiz aylık temalarımızla bütünlük sağlamakta; eğitimdeki bütünsel yaklaşımımızı yansıtmaktadır.
 • Esnek çalışma programlarımız çocuklarımızın & velilerimizin ihtiyaçlarına göre program oluşturmayı sağlar.
 • Öğretmenlerimiz çocuklarımızla ilgili gözlemler yapar ve gelişim raporları tutarak velilerimizle paylaşırlar ve geri bildirimde bulunurlar. Özel yetenekleri olan ya da belli konularda ayrıca desteğe olan çocuklarımız, okul sonrası ya da haftasonları sunulan atölye programlarına katılarak farklı alanlarda daha yoğun çalışabilme imkanı bulabilmektedir.  

NEDEN MI CASA MONTESSORİ ANAOKULU?

 • Uygulanan programlar dünyaca kabul görmüş ve psikologlar liderliğinde geliştirilmiştir.
 • Programlarımız hem eğlencelidir hem de öğreticidir. Özgüven ve iç disiplini sağlar.
 • Farklı yaş ve ihtiyaçlar özelinde tasarlanmış ekipman & materyaller kullanılır. Her ekipman ve materyal farklı duyu ve yetenekleri uyarır.
 • Her aktivitede bir sonraki aşamaya zemin hazırlayan düzenekler sayesinde ezbere dayalı değil deneyimleme ve tekrara dayalı gelişime odaklanılır.
 • Çocuk merkezlidir. Aktivitelere liderlik eden ve yön veren çocuktur.
 • "Evet" yaklaşımını esas alır. Güvenli bir ortamda bağımsız ve özgür hareket etmeyi teşvik eder.

FARKIMIZ NEDİR?

Montessori Metodu Odaklı Eğitim Sistemimiz

 • Birçok dahiye ilham kaynağı olan ve dünyaca başarısı kanıtlanmış Montessori yöntemi, "sünger zihinli" çocuklarımızın kritik dönemlerinde en uygun eğitim ve tecrübeleri kazanmalarını sağlarken; bu kritik dönemlerin çocuklarımızın fiziksel, zihinsel, duyusal ve sosyal gelişimini derinden etkileyecek fırsatlara dönüşmesini amaçlamaktadır.
 • Eğitmenlerimiz çocuklarımızın bulunduğu yaş grubu ve kişisel gelişim haritalarını göz önünde tutularak çocuklarımızın kritik dönemlerini en iyi şekilde değerlendirmekte; motor kabiliyetlerinin yanı sıra duyusal, fiziksel, zihinsel ve sosyal kabiliyetlerini, dil ve matematik altyapılarını destekleyen özel geliştirilmiş oyun & çalışma programları sunmaktadır.

Eğitime Bütünsel Yaklaşımımız

 • Çocuklarımızın her yönüyle gelişmeleri ve bu önemli dönemde farklı alanlarda gelişim ihtiyaçlarını karşılayacak tüm deneyimleri kazanabilmeleri öncelikli amacımızdır.
 • Montessori çalışmalarımız özellikle küçük motor kasları, günlük yaşam becerileri, duyu gelişimi, zihinsel gelişim gibi alanlara odaklanırken; Playorena ve gym saatleri fiziksel gelişimi ve kaba motor kaslarının gelişmesini desteklemekte ayrıca sosyalliği zenginleştirmektedir. Bunun yanı sıra resim, müzik, sanat, mutfak atölyeleri, drama ve ekoloji snııfları gibi farklı etkinlik ve çalışmalar çocuklarımızın çevrelerini tanımaları, okunayı sevmeleri, yaratıcılıklarının ve hayal güçlerinin desteklenmesi, dil gelişimleri, yeteneklerinin keşfedilmesi vb. alanlarda önemli faydalar sağlamaktadır.

Çok Dilli Eğitim Sistemimiz

 • Bilimsel araştırmalar, erken yaşta ikinci bir dil öğrenmenin çocuklarımızın zihinsel gelişimleri üzerinde çok büyük faydaları olduğunu göstermektedir.
 • Okulumuzda her sınıfta asgari iki öğretmen bulunur. Özellikle 3-6 yaş gruplarında bir Türk ve bir yabancı öğretmenimiz bir arada çalışmaları yaptırmakta; çocuklarımız oyunlar ve aktiviteler arasında doğal bir süreçte ingilizceyi öğrenmektedirler. Ayrıca sadece yabancı öğretmenlerin bulunduğu ve yabancı dile odaklananbir sınıfımız da bulunmaktadır.

Uzman Psikologlar Eşliğinde Değerlendirme Toplantılarımız

 • Her çocuğun gelişimi farklıdır. Ancak dönemsel olarak çocuklarımızdan neler beklediğimiz, onlara nasıl yön vereceğimiz konusunda pedagoglarımız sizlere yol göstererek; bu önemli sorumluluğunuzda size rehberlik yapmaktadırlar.

Ebeveynlere Yönelik Eğitim ve Sohbet Programlarımız

 • Anne-baba olmak belki bu dünyada bize verilen en önemli sorumluluk. Ancak kabul etmeliyiz ki pek azımız bu konuda yeterli eğitim ve donanıma sahibiz. Playorena ekibi olarak önemli ve güncel konularda üyelerimizin bilgilendirilmesi ve çalıştay ve mini eğitimlerle bu büyük sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için onlara destek oluyoruz.

Güçlü Eğitim Kadromuz

 • Montessori konusunda deneyimli eğitim kadromuz. Çocuk gelişimi konusunda eğitim görmenin yanı sıra AMI- Associate Montessori Internationale ve NAMC sertifikalı ortaklarımız. Türkiye'de montessori konusunda en önemli isimlerinden biri olan Emel Wilbrandt Çakıroğlu danışmanlığında şekillenen programlarımız.

OKULUMUZUN TARİHÇESİ:

 • Okulumuzun kurucuları ilk olarak Göktürk'te 0-6 yaş çocuklar için geliştirilen Playorena oyun grupları ve montessori çalışmaları içeren bir oyun ve aktivite merkezi kurmuş; daha sonra özellikle montessori çalışmalarına olan ilgi yoğun şekilde arttığında resmi bir montessori anaokulu olabilmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın şartlarına uygun bir yer arayışına girmiştir. 2015 yılında Akatlar'da Özel Mutlu Panda Anaokulu'nu kurmuş; yaklaşık 4.5 sene sonra ise mevcut binalarının talepleri tümüyle karşılayamaması ve artan kapasiteleri sebebiyle İngilizce odaklı daha uluslararası bir anaokulu olarak hizmet verebilmek amacıyla 4. Levent'te Mi Casa Uluslararası Montessori Anaokulu'nu kurmuşlardır.