GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ

 • Günlük yaşam becerilerinde çocuklarımız günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri tüm uğraşılara karşı hazırlanmakta; kendi kendilerine yetmeyi ve bağımsız hareket edebilmeyi öğrenmektedirler!
 • Günlük yaşam becerilerine ilişkin aktivitelerde çocuklarımızın…
  • dikkatini toplama ve zihinsel yoğunlaşma becerisi,
  • el ve göz koordinasyonu,
  • düzen anlayışı,
  • öz-denetim becerisi,
  • bağımsızlık algıları,
  • ince motor kasları gelişmekte; çocuklarımız daha zorlu aktivitelere kendilerini hazırlamaktadırlar.

DUYU MATERYALLERİ

 • Duyu eğitimi ile çocuklarımız, beş duyularını aktif olarak kullanarak boyutları, ağırlıkları, geometrik cisimleri, sesleri, kokuları, tatları ve farklı yüzeyleri keşfetme olanağı sağlarlar.
 • Duyu materyalleri çocuğun farklı duyularına hitap edecek şekilde tasarlanmıştır. Uzun-kısa, büyük-küçük, geniş-dar ya da kalın-ince gibi. Geleneksel eğitimde bu kavramalar çocuğa daha çok resimler ve tanımlarla anlatılmaya çalışılırken Montessori materyalleri bu kavramların somut hale gelmesini sağlamaktadır!
 • Duyu materyalleri ayrıca çocuklarımızı zaman içinde matematiğe hazırlar ve hacim ya da alan bilgisinin temellerini oluştururlar.
 • Duyu materyalleri...
  • çocuklarımıza farklı büyüklükleri, ağırlıkları ve sıralamaları dokunarak ve hissederek deneyimleme imkanı verir.
  • çocuklarımızı yenilikçi ve yaratıcı olmaya teşvik eder;
  • küçük motor kaslarında mükemmelleşmelerini sağlar.
  • çocuklarımızı farklı renklerle, şekillerle, kokularla, tatlarla tanıştırırken; detayları algılama, farklılaştırma, sıralama, organize etme, düzenleme gibi alanlarda uzmanlaşmalarını sağlar.

MATEMATİK MATERYALLERİ

 • Maria Montessori dil eğitimini ve matematiksel zihnin oluşmasını okul eğitiminin odak noktası olarak görür.
 • Matematik etkinliğinde çocuğun somut materyaller eşliğinde sayıları tanıma, sayma, eşleme ve dört işlemi kavraması desteklenir.
 • Montessori sınıfındaki matematik materyalleri  sade ve rahatça anlaşılabilen materyallerdir.
 • Çocuklarımız, matematiği zor olduğu ön yargısıyla değil bir çeşit oyun, zevkli bir uğraş olarak öğrenir ve içselleştirirler.
 • Yapılan araştırmalar, Montessori ile matematiğe başlayan çocukların hayatları boyunca matematikte problem yaşamadıklarını   göstermektedir.
 • Montessori matematik çocuklarımızı ezberden uzaklaştırarak; dokunma, hissetme ve içselleştirme ile mantık kurmayı öğretir. Çocuklarımız   soyut kavramları somut materyallerle çalışarak öğrenirler ve temellerini güçlü kurarlar.

DİL ETKİNLİKLERİ

 • Çocuğun dil hakimiyetini güçlendirmek ve sözcük dağarcığını genişletmek için hayatın ilk yılları çok değerlidir.
 • Çocuklar önce bir dili oluşturan sesleri tanırlar ve bu seslerin ifade edildiği şekilleri yani harfleri öğrenirler.
 • Montessori dil eğitim materyalleri çocuklarımızı; kabartma harfler, görsel okuma kartları, hareketli alfabe ile okumaya, metal   çerçeveler ile kalem kontrolü sağlayarak yazmaya hazırlar.
 • Montessori dil materyalleri çocuklarımızın kalem kullanma hakimiyetlerini artırır; güzel yazma yeteneği kazanmalarını sağlar.
 • Çocuklarımız isim kartları ve fotoğraflarla önce farklı nesneleri, meslekleri, araçları isimlendirmeyi öğrenmekte; daha sonra somut   örneklemeler ve drama dersleriyle bilgilerini pekiştirmektedirler

KOZMİK YAŞAM  - COĞRAFYA – EKOLOJİ

 • Dünyayı ve dünyada yaşayan canlı çeşitliliğini tanıtmayı amaçlayan kozmik yaşam materyalleri sınıfın en önemli köşelerinden birini   oluşturur.
 • Kozmik yaşam becerileri çocuklarımıza somuttan soyuta, yakından uzağa ilkesi doğrultusunda doğayı, doğadaki farklı varlıkları ve gelişim özelliklerini; coğrafyamızı, ülkemizi, farklı kültürleri tanıtır.
 • Kozmik hayat çocuklarımıza doğa ile barışık olmayı; doğayı korumayı ve tüm canlılara saygı göstermeyi öğretir.
 • Çocuklarımız bitkileri sularken ya da balık ve kaplumbağları beslerken; bir yandan sorumluluk almayı öğrenir bir yandan da hayat döngüsü hakkında bilgi sahibi olurlar.
 • Farklı kıtaları ve coğrafi oluşumları ezberlemeden, aktiviteler eşliğinde, deneyimlemeler yoluyla öğrendiklerinden bilgileri kalıcı hale getirirler.
 • Mıknatısın çekim gücünü, suyun kaldırma gücünü, batma ve yüzme kavramlarını vb. pek çok oluşumu oyun oynarcasına deneyimleyerek öğrenme şansı bulurlar.